Călineşti Oaş

Comuna Călineşti Oaş este situată în partea de vest a depresiunii Ţara Oaşului, la o distanţă de 46 km de municipiul Satu Mare, reşedinţa judeţului. Comuna Călineşti Oaş se învecinează: la nord cu Comuna Gherta Mică, la sud cu Comuna Oraşu Nou, la est cu Comuna Bixad şi Comuna Tarsolt, iar la vest cu Comuna Livada.

Comuna Călineşti Oaş cuprinde satele: Călineşti Oaş – reşedinţa comunei, Coca, Lechinţa, Păşunea Mare.

Localitatea Călineşti este atestată documentar din anul 1490. Din aceeaşi perioada s-au păstrat mărturii şi despre satul Lechinţa, care, după unele surse, ar avea o vechime şi mai mare. Satul Călineşti Oaş apare pentru prima dată în documente sub forma Kalynhaza în anul 1490. Pe teritoriul localităţii au fost descoperite urme ale locuirii încă din paleolitic, iar pe Dealul Hurca a fost descoperită o fortificaţie din epoca fierului, aparţinând culturii Gava.
În Evul Mediu, Oaşul s-a constituit ca zonă administrativă şi a început să fie cunoscut sub numele de „ţară” (cum a fost şi Ţara Maramureşului, a Lăpuşului, etc.). Viaţa grea pe care au dus-o ţăranii în această perioadă a dus la iscarea unor frământări sociale. Odată cu răscoala de la Bobâlna din 1437, sunt menţionate tensiuni în zona Halmeului şi e posibil ca sătenii din cele 4 localităţii să fi participat la evenimente.

De asemenea, sunt menţionate mişcări ţărăneşti şi în jurul anului 1514. După moartea haiducului Pintea Viteazu şi înfrângerea revoltei curuţilor, contele Karoly i-a chinuit cumplit pe romani. Una dintre cele mai aspre măsuri pe care a luat-o, a fost desfiinţarea satelor şi strămutarea familiilor de romani. Mulţi dintre fugari au ajuns până în Ţara Românească.

În anul 1727, în “lista de prefugi” apare şi numele voievodului local din Kanyhaza (Călinesti), Paszy Iakab-Vaida, care anunţă că şi din satul lui au fugit două familii.

În anul 1784, răscoala lui Horia, Cloşca şi Crişan s-a extins până în Ţara Oaşului, cuprinzănd şi zona Seini. Documentele atestă faptul că după înfrângerea răscoalei şi răzvrătiţii din Călineşti au fost interogaţi de autorităţi. Cel mai important moment istoric la care au participat şi locuitorii Călineşti-ului, a fost înfăptuirea Marii Uniri din 1918.

Până în vara anului 1999, comuna Călinesti Oaş s-a dezvoltat încet, dar constant. Din acest an, datorită veniturilor realizate din munca în străinătate de către tinerii plecaţi, comuna a cunoscut o dezvoltare accelerată.

În vara anului 1999, cu ocazia demarării lucrărilor pentru construirea unui complex hotelier pe dealul Hurca din Călineşti Oaş. A fost identificată o cetate cu o vechime de peste 2800 de ani. Cercetările ulterioare au scos la iveală un strat de cenuşă, ceea ce dovedeşte că, probabil, fortificaţia a fost distrusă de un incendiu.

Datorită situării geografice a Oaşului (în nord-vestul României), clima este temperat-continentală,ceea ce duce la derularea naturală a celor patru anotimpuri. Cercetările arheologice din zona Călineştiului evidenţiază natura vulcanică a depresiuniiunde se întâlnesc tufuri vulcanice. Solurilepredominante sunt cele podzolitice şi cele brune podzolitice pe care se găsesc diferite specii de arbori cum sunt: stejarul, gorunul, fagul de deal, fagul de munte, etc şi pe care convieţuiesc diferite specii de animale cum sunt: lupul, ursul, mistreţul, vulpea, cerbul etc. Reliefuleste alcătuit din suprafeţe de deal şi câmpie.